Home / For Sale / Food & Supplies

Report Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A208422

GIA CẦM CHÂU ÂU TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU (Ho Chi Minh City, United Arab Emirates, Other Countries)

Thịt gia cầm là loại thịt rất phổ biến và là sản phẩm thực phẩm rất được ưa chuộng, trong khi đó các nước Liên Minh Châu Âu là nhà sản xuất và xuất khẩu

nhập khẩu gà »It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
40 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox